قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر
خانه / بررسی تاثیر رفتار جامعه میزبان (استان خراسان رضوی- مشهد) در صنعت گردشگری و جذب گردشگران (ورد ۱۸ صفحه)
فورکیاسل سایتی برای دانلود پروژه،مقاله،پایان نامه دانشجویی،برنامه های کمیاب و... میباشد دوستان امتیاز به مطلب و نظر فراموش نشه با تشکر
امتیاز
1ستاره2ستاره3ستاره4ستاره5ستاره (No Ratings Yet)
Loading...

بررسی تاثیر رفتار جامعه میزبان (استان خراسان رضوی- مشهد) در صنعت گردشگری و جذب گردشگران (ورد ۱۸ صفحه)

یکی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه صنعت گردشگری در همه کشورها، فرهنگ چگونه رفتار کردن با گردشگران داخلی و خارجی می­باشد. این نکته که هر گردشگر در کنار بازدید از جاذبه­های گردشگری، با فرهنگ و رفتار مردم جامعه میزبان نیز آشنا می­شود، اهمیت بسیار دارد. فراموش نکنیم که گردشگران می­توانند بهترین سفیران تبلیغاتی باشند؛ در حالیکه مثبت یا منفی بودن این تبلیغات، به رفتار جامعه میزبان بستگی دارد. عدم آموزش کافی در چگونگی رفتار با یک گردشگر، نه تنها سبب نارضایتی گردشگر و از بین بردن فرصت­های بعدی برای حضور وی در کشور میزبان می­شود، بلکه شکل­گیری تصویری منفی و ناخوشایند در ذهن وی به دنبال خواهد داشت. ارگان­ها و سازمان­های گردشگری و مردم عادی، دو گروه از عناصری هستند که گردشگر در مقصد با آن­ها سروکار دارد. به عنوان مثال استفاده از راهنمای تور تعلیم نیافته، می­تواند لطمه­های جبران­ناپذیری بر مقصد گردشگری وارد کند، چرا که گردشگری به عنوان پل ارتباطی میان فرهنگ­هاست. در عرصه­ی تورگردانی، با آموزش تخصصی راهنمایان و نظارت دقیق بر تورها می­ت …

مشابه

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی خیام مشهد (تحلیل نمون...
پاورپوينت تحليل مجتمع مسکونی خیام مشهد (تحليل نمونه موردي مجتمع...مسكوني)

nمطالعات طرح معماری 5: مجتمع مسکونی خیام(مشهد)

nبررسی موقعیت استقرار...سایت:

nنزديكي به مراكز اداري و تجاري شهر

nشريانهاي اصلي شهر مجاور

nآب و...هواي مناسب

nارامش محيط و فاصله گرفتن از شريان اصلي...شهر

nهمجواريها:اداري.آموزشي.خدماتي.مسكوني

n

n

nموقعيت سايت در نقشه شهر مشهد

nسلسله مراتب ورود به...سايت

nورودي مجموعه:نگهباني

n

n

n

n

nسايت در مقياس...منطقه:                                                                         

nهمجواري...با شريانهاي اصلي شهر(مراكز تجاري)

nدانه بندي    تجمع چند مجتمع...مسكوني(مجتمع 600 مرتفع-مجتمع شركت گاز-حوزه اداري –آموزشي-خدماتي دستگاه-512...دستگاه_آپارتمانهاي)

nنحوه همگني با بافت اطراف:   مجموعه خيام بافت...متراكم

                                                                                                          ...مجموعه هاي مسكوني اطراف باز     و نيمه...باز         

nباز و بسته...بودن                                                                                               

nخيام  ...(بسته.نيمه محصور.نرده)

n

n600 دستگاه و 512 دستگاه  (...باز)

n

nآپاتمانهاي مرتفع0بسته.نيمه محصور.نرده)

n

nبررسي بافت اطراف از نظر ارتفاعي...:                                                             

nمسكوني(بجز...آپارتمانهاي مرتفع) متوسط 2 طبقه  512-600-خيام     متوسط 4طبقه

nاداري...متوسط 8 طبقه

n

nخدماتي  زير 2 طبقه

nدليل فشردگي و...تراكم بسيار زياد...مجموعه:                                                 

nتجميع...پلانهاي شهريو عدم برنامه ريزي براي طراحي يك مجتمع مسكوني

nتعريف نشدن...وروديها  (عدم دسترسي پياده در ورودي فرعي از تبعات موضوع فوق مي باشد.)

nتاثير...مجموعه بر بافت...اطراف:                                                                      

nخصوصيت...جداره مجتمع   -امنيت-برقراري ارتباط بصري-جداره نيمه صلب-محل برخورد مجموعه با...بافت اطراف-

nبرخورد يكسان جداره ها و نماهابا بافتهاي با كاربري متفاوت...اطراف(يكساني ابعاد و اندازه بازشوها)

nعدم طراحي مناسب جداره در برخورد با فضاي...شهري اطراف  (پياده رو)          پيشنهاد:  طراحي...نرده   -   مبلمان شهري -  

nارتفاع كم نرده ها و عقب نشيني توده ها...از جداره جهت حفظ مقياس انساني

nهماهنگي و تشابه نماها در بافت مسكوني منطقه ...-ايجاد خطوط افقي در نماها-پروخالي نماها و ايجاد تراسها

nسازمان فضايي كالبدي...منطقه:                                                                   

nخوانايي...در مقياس شهري:به خاطر همجواري با مجتمعهاي 600-512-مرتفع به عنوان مجموعه هاي با قدمت...زياد شهري

nمقياس سايت پروژه در بافت...كلي:                                                                

nمحل...قرارگيري ورودي اصلي:1-شريان اصلي تر محله

                                                                 ...2-قرارگيري تعداد دسترسي بلوكهاي بيشتر

§مقياس سايت مجموعه:

1-كوچك بودن و محدود بودن ابعاد سايت نسبت به سايتهاي مسكوني اطراف

2-هندسه - منظم

n

n

n

n

n

n

nسايت...مجموعه                 ...                                                                                             

nفشردگي...مجموعه

     پاسخ به اقليم سرما

v

n

n

nجهت...قرارگيري:                                                     

§پاسخ...به اقليم تابش

nنظام توده و...فضا:                                                      

n

n

n

n

n

n

n

n                نظام سواره و...پياده(تفكيك)

n

nحياط مركزي:فضاي...سبز:                                      

nپيشنهاد...ساكنين

vكاربرد تجاري_تفريحي

vفضاي سبز

vمحل بازي بچه ها

vرفع كسالت و...خستگي

n

n

n

nكيفيت...معماري و منظر كلي...ساختمان:                       

nخوانايي...بلوكها:پروخالي هاي موجود در نما و عقب نشستن بعضي از بلكوكها  حس سنگيني ناشي از...فشردگي و تراكم را كم كرده و باعث كاهش يكنواختي شده.

nكاهش اشراف بلوكها به...هم:وجود فضاي سبز مركزي باعث ايجاد گشايش و بزرگنمايي در مجموعه شده...است.                      قيد و...منظر مناسب از تراس تعداد زيادي از بلوكها ديده ميشود.

nخط آسمان:عدم يكنواختي خط...اسمان  با تغيير ارتفاع در بلوكهاي 5 طبقه – تاكيد بر خطوط افقي در نما براي حفظ...مقياس انساني.

n

nنحوه استفاده از مصالح و تركيب...آنها:                           

nاستفاده...از آجر 3 سانتي به علت هزينه كم و در دسترس بودن

n

nاستفاده از...رنگ متفاوت سيمان در تراسهاي جلو آمده

nجهت قرارگيري (پاسخ به اقليم...تابش)

nبافت...جمعيتي:                                                            

n(فرهنگي)...سطح سواد

nبومي بودن

nاقتصادي

nاجتماعي

nهرم سني

nتعداد زن و...مرد

n

n

n

n

n

n

 

nكمبودها

vتفريحي_ورزشي

vخدماتي

vفرهنگي

§مشكلات

vاشراف

vناكارآمدي...هيت مديره

vاستفاده نا مطلوب از مكانهاي جمعي

vاستفاده نامطلوب از...تراسها

vسروصداي بازي بچه ها  (زمين بازي كودكان طراحي نشده

vسرو صداي ناشي...از نورگير

vكمبود فضاي پاركينگ براي هر بلوك

vوجود راهرو هاي با عرض نسبتا...كم  و عدم وجود پيش فضا در ورودي هر واحد

vوجود انبارهاي كوچك در...زيرزمين

vعدم وجود مانع بين پشت بامها

v

nكنترل حريم خانه...از ديدگاه بصري و فيزيكي...:             

nنورگيرها:سبب ايجاد اشراف...شده.

n

nآلودگي هوا:ناشي از وجود اداره و مجموعه هاي خدماتي...اطراف.

n

nآلودگي صوتي

n

nآلودگي...بصري:وجود زمين خاكي داخل سايت.

nبررسي آپارتمانهاي...مسكوني:                                           

§ورودي...بلوك

§ارتباط عمودي

vمعايب

üعدم وجود نورگير

üعرض كم پله...ها

üقرارگيري آسانسور در چشم پله  (آتش سوزي)

vمزايا

üوجود...آسانسور

nتاسيسات و نحوه گرمايش و...سرمايش:                       

nسرمايش:كولر

n

nگرمايش:  1-شوفاژ

                          ...2-استفاده از سيستم گرمايش مركزي  (تمهيداتي نيز ايجاد شده جهت استفاده از...بخاري)

nلابي:                                                                                    

nمحل...تشكيل جلسات ماهانه هر بلوك

nقرار دادن دوچرخه و موتور

nقرار دادن ميز پينگ...پنگ

nملاقاتهاي كوتاه مدت

nجلوگيري از ورود سرما به داخل راهرو ها

 

nپلان:                                                                             

§تعداد...تيپ پلان

§خصوصيات هر تيپ پلان

   ...مزايا

üجدايي فضاهاي عمومي و خصوصي

üجنوبي بقودن نشيمن و خوابها در قسمت...شما ل

üنحوه ورود به واحد

üتراس عميق

üقرارگيري سرويسهاي...بهداشتيدر يك نقطه از بلوك و داكت مشترك

§

§

ü

nانواع...پلان:                                                                         

§پلان...هاي تخت

§پلان هاي دوبلكس

§پلان هاي سه ترازه

nپلان هاي...تخت:                                                             

nدو...خوابه

vدو نوع

§سه خوابه

vسه نوع

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

nدوبلكس:                                                                        

nدو...نوع

   تفكيك قسمت خصوصي و عمومي با اختلاف سطح

                                

                                     ...سه ترازه

§يك نوع

   تفكيك قسمتهاي عمومي و...نيمه خصوصي توسط اختلاف سطح

n

n

n

n

n

n

n

n

nمعايب:                                                                                 

nسرويس...روبروي ورودي

nتراس  كوچك

nضرورت وجود سرويس بهداشتي در دو ناحيه عمومي و...خصوصي 0آمار و نمودار)

nوجود انبار در واحد

nضرورت جداسازي نشيمن از...پذيرايي(آمار و نمودار)

 

nتغييرات...پلان:                                                                      

nتغييرات...جزيي

vاپن كردن آشپزخانه

vگذاشتن شومينه

vحذف خواب و ايجاد نشيمن...خصوصي

nزير...زمين:                                                                              

nثابت...:انبار و شوفاژخانه

n

nكاربري جديد:سالن ورزشي _تجهيز جهت...برگزاري مراسم

n

دانلود فایل

پاورپوینت آذربایجان غربی
... فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 19   قسمتی از...پاورپوینت :   •موقعیت جغرافیایی •استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران...قرار دارد و از شمال به جمهوری آذربایجان وارمنستان، از مغرب به کشورهای ترکیه وعراق،...از شرق به استان آذربایجان شرقی واستان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود...است. مساحت استان با احتساب دریاچه ارومیه برابر 43660کیلومتر مربع است که سیزدهمین...استان بزرگ کشور محسوب می‌شود و 2/65%مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد.      ...    •جمعیت •جمعیت استان آذربایجان غربی طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ -...۲٫۸۷۳٫۴۵۹ نفر می‌باشد که  ۴٫۰8% جمعیت کشور را در خود جای داده ‌است و از این...لحاظ هشتمین استان پرجمعیت کشور محسوب می‌شود. از این تعداد 68/58 در صد در نقاط شهری و...31/41 درصد در نقاط روستایی سکونت دارند و بقیه غیر ساکن هستند . طبق این سرشماری از کل...جمعیت استان  74/51  %نفر مرد و  26/48% نفر زن هستند . از جمعیت استان آذربایجان غر ...
دانلود کد متلب برای آنالیز گرافیکی سیستم قدرت...
دانلود کد...متلب برای آنالیز گرافیکی سیستم قدرت ...
تحقیق درباره ربات بی سیم توپ جمع کن با کنترل تحت و...
تحقیق درباره ربات بي سيم توپ...جمع كن با كنترل تحت وب

تحقیق درباره ربات بي سيم توپ...جمع كن با كنترل تحت وب

 : مقدمه چيزهاي بسياري در مورد...فوايد تشويق دانشجويان جهت كار روي مسائلي از رشته‌هاي مختلف علمي بصورت مشترك...نوشته شده است و بسياري از مسائل واقعي جهان جهت دستيابي از طريق كار فردي بسيار...پيچيده هستند. مجموع درسهاي حاصل از دو گروه منظم، يكي از راههاي تسهيل تجربة مشاركت...علمي براي دانشجويان است. بخش اعتبارات فني مهندسي حتي امكان كار بر روي تيمهاي...مشاركتي چندگانه را جزء يكي از يازده نتيجة برنامه‌هاي اصلي مورد نياز قرار دارند....مهندسين...

پاورپوینت درس اول جغرافیای ایران پایه دهم...
  انسان در...طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم...مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد. یکی از علومی که به جرأت می توان گفت از قدیمی...ترین دانش های بشری به شمار می رود، جغرافیاست.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه...شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   ...

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت مردم سالاری دینی

پاورپوینت مردم سالاری دینی مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مردم سالاری دینی قالب بندی: پاورپوینت تعداد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *